Θέση πωλητή καταστήματος

Τα καθίκοντα σου

 • Υποδέχεσαι τους πελάτες με χαμόγελο, συμβουλεύοντάς τους όσο το δυνατόν καλύτερα.
 • Να κάνετε την εμπειρία του πελάτη ευχάριστη και ζεστή.
 • Εξυπηρέτηση των πελατών στο μαγειρείο ή στο ταμείο.
 • Γέμισμα των ραφιών όταν υπάρχει μεγάλη κίνηση.

Η πρότασή μας

 • Μια μικτή ομάδα νέων που βρίσκονται στη διαδικασία μάθησης και μεγαλύτερων, πιο έμπειρων ατόμων.
 • Ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε μια νέα και αναπτυσσόμενη εταιρεία.
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, που κυμαίνεται από 19 ώρες εβδομαδιαίως έως 30 ώρες εβδομαδιαίως.
 • Σύμβαση ορισμένου χρόνου που οδηγεί σε μόνιμη σύμβαση.
 • Συμμετοχή σε μια μικρή, επαγγελματική οικογενειακή επιχείρηση. 
 • Οι ώρες εργασίας είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το προφίλ σου

 • Ψάχνουμε κάποιον χαμογελαστό και θετικό, που δεν φοβάται να μιλήσει στους πελάτες για τους δώσει συμβουλές ή απλώς για μια καλή κουβέντα!
 • Μιλάς ελληνικά.
 • Μιλάς γαλλικά ή ολλανδικά.

Θέση διανομέα

Τα καθίκοντα σου

 • Προετοιμασία των παραγγελιών και φόρτωσή τους στο φορτηγό.
 • Παράδοση στους ιδιοκτήτες εστιατορίων με φορτηγάκι και εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Η πρότασή μας

 • Μια μικτή ομάδα νέων που βρίσκονται στη διαδικασία μάθησης και μεγαλύτερων, πιο έμπειρων ατόμων.
 • Ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε μια νέα και αναπτυσσόμενη εταιρεία.
 • Σύμβαση μερικής απασχόλησης που κυμαίνεται από 19 ώρες/εβδομάδα έως 30 ώρες/εβδομάδα.
 • Συμμετοχή σε μια μικρή, επαγγελματική οικογενειακή επιχείρηση. 
 • Ημερήσιες και ώρες πενθήμερης λειτουργίας.

Το προφίλ σου

 • Ψάχνουμε για κάποιον που είναι συνεπής για τις παραδόσεις.
 • Κάτοχος διπλώματος Β κατηγορίας.
 • Μιλάς γαλλικά ή ελληνικά.
ce-job-est-fait-pour-moi-gr.png

Τότε στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα σε αυτό το email: recrutement@greekmarket.be